FREE PASS to the Fitness & Nutrition Expo - Over 300 Top Brands Sign Up

Jerzy Sośnicki

Port Louis

Na podwalinie programów telewizyjnych lub te? te? ró?nego typu filmów wielu figurom w stworzonym przez nas kraju mo?e si? wydawa?, ?e zawód detektywa to lekka praca poparta licznymi wra?eniami oraz ci?g?? adrenalin? albowiem jakkolwiek jakby nie patrze? tak to jest zademonstrowane w telewizji. Niemniej jednak tak w zasadzie wygl?da to kompletnie inaczej i tego wypada posiada? ?wiadomo??, je?eli interesujemy si? rozpocz?ciem pracy w tym oczywi?cie zawodzie. Wolno te? ?mia?o og?osi?, ?e jest to praca, która tak w zasadzie dopiero w praktyce okazuje si? ?mudn? oraz m?cz?c?, wskutek tego je?li masz problem - Detektyw Radom z przyjemno?ci? pomo?e.

Show More

About Me

Degrees

Certifications / Trainings

CPR Certified

AED Certified

Liability Insurance

Additional Information

Rate

Payment Methods

Years Experience

Awards & Accomplishments

Languages Spoken

Gender

Not Specified

Be the first to review

  • Be the first to review